Video hướng dẫn sử dụng sổ tập viết

Tập 1 - Basic Nét Nhỏ

Khi xem video bạn hãy chú ý: ‌ ‌- Nơi bắt đầu đặt bút và nơi kết thúc (nhấc bút lên). 1 chữ cái có thể có nhiều lần đặt bút, không nhất thiết phải viết liền 1 nét. ‌ ‌- Tốc độ viết trong video đã được tua nhanh x2 hoặc x3, do đó bạn hãy chậm rãi viết, đừng vội. Nét nào chưa ưng ý hãy tập kỹ lại, chưa cần phải qua nét mới / chữ mới ngay. ‌ ‌- Chúc bạn nhanh chóng tiến bộ trong việc tập viết nhé!