Podcast by Hidari

Hiện tại Ri có 1 podcast là Vượt Lười và 1 số video dạng tâm sự cũng là hình thức tương tự podcast, các bạn có thể tìm nghe tại đây:

‎Vượt Lười on Apple Podcasts
‎Education · 2022
Vượt Lười
Nơi bọn mình nói về sự lười biếng và đồng hành cùng những câu chuyện “lười” của thính giả. Chúng ta sẽ bàn cách vượt qua “con lười” này và bắt đầu làm việc mình muốn. Những ai đang trì hoãn, mất động lực, thiếu mục tiêu, thấy mình thật lười và chán ghét điều đó, hãy đi cùng chúng mình nhé! _ Happy H…

Các video tâm sự của Ri: